دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

08-08-99|بدون دیگاه

  انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران براساس رسالت خود و در راستای دستیابی به اهداف علمی تعیین شده که تأثیرگزاری در اقتدار توسعه علمی کشور را به همراه خواهد داشت همه ساله بصورت نظام‌مند