انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران براساس رسالت خود و در راستای دستیابی به اهداف علمی تعیین شده که تأثیرگزاری در اقتدار توسعه علمی کشور را به همراه خواهد داشت همه ساله بصورت نظام‌مند کنفرانس علمی- ملی خود را با مسئولیت یکی از دانشگاه‌های کشور به مورد اجرا می‌گذارد. براساس همین روند دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل با شعار “فرماندهی و کنترل هوشمند در بحران‌های فراگیر” و با هدف گسترش پژوهش و تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی به میزبانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در روزهای 22 و 23 آذرماه 1399 برگزار می‌گردد. از این رو از تمامی اندیشمندان، فرهیختگان، متخصصان، صاحب نظران و علاقه مندان در این حوزه دعوت می شود تا با شرکت در این کنفرانس سهم مهمی در پویایی و غنای آن داشته باشند.

محورهای دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران:

  •    مبانی نظری و مدلهای پایه در فرماندهی وکنترل
  •    فرماندهی و کنترل و بحرانهای فراگیر و غیرمترقبه (کرونا، آب و هوا و …)
  •    سیاست ها، راهبردها و معماری فرماندهی وکنترل
  •    مدل‌سازی، شبیه‌سازی و تئوری بازی (Game Theory) در فرآیندهای فرماندهی و کنترل
  •    چرخه نظام فرماندهی و کنترل (آگاهی وضعیتی، امنیت، تعامل پذیری، تصمیم گیری، فرماندهی،…)
  •    فرماندهی وکنترل در فضای سایبر( دفاع سایبری، سایبر- شناختی، جنگ رسانه، شبکه های اجتماعی)
  •    زیرساخت های فرماندهی وکنترل یکپارچه (شبکه ملی اطلاعات، زیرساختهای حساس و حیاتی، سامانه های پایه امنیتی)
  •    فرماندهی و کنترل، علوم و فناوریهای نوظهور (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی، علوم شناختی، کوانتوم ….)
  •    فرماندهی و کنترل و صنعت نسل چهارم (4.0)
  •    آموزش و توسعه سرمایه انسانی در فرماندهی و کنترل