به گزارش وقت خبر؛ امیر لعلی به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه تعاون معرفی شد.لعلی پیش از این، مدیر روابط عمومی بانک صادرات بود.

سوابق امیر لعلی:

_ دبیرکل نهمین همایش روابط عمومی الکترونیک

_ عضو شورای سیاستگذاری ستاد برگزاری هفته روابط عمومی

_ سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات

_ مدیر اجرایی باشگاه مدیریت ارتباطات

_ دبیر دو دوره کنفرانس روابط عمومی و صنعت

_ مدیر روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

_ دبیر سرویس اقتصادی روزنامه های تهران امروز و جهان اقتصاد و خبرگزاری ایلنا

 

انتصاب وی را از دپارتمان روابط عمومی هلدینگ ترمه، تبریک می گوییم.